Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools

400 0005 10 Komplet pridržnih stezaljki, potisna ploča spojke

Komplet pridržnih stezaljki, potisna ploča spojke
Komplet pridržnih stezaljki, potisna ploča spojke
Komplet pridržnih stezaljki, potisna ploča spojke

General information

EAN
4005108046697
Status artikla
Ne može se isporučiti
Jedinica pakiranja
1
Article information
Ograničenje proizvođača Opel
Ograničenje proizvođača Vauxhall
Vrsta pogona Prednji pogon
SVHC Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)!
Pribor 1