Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools

400 0006 12 Produžetak, mjerni sat

No image available

General information

EAN
4005108100115
Status artikla
Ne može se isporučiti
Jedinica pakiranja
1
Article information
samo u kombinaciji sa 400 0006 11
SVHC Ne postoje posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)!
Pribor 1