Ochrona danych

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą i usługami. W ramach korzystania z naszej witryny internetowej przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. W przypadku, gdy gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, przestrzegamy przepisów prawa kraju, w którym siedzibę ma jednostka przetwarzająca dane. Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec obowiązują przepisy Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Po wejściu na nasze witryny nasze serwery sieciowe zapisują standardowo nazwę operatora internetowego i adres IP użytkownika, adres strony, z której nastąpiło przekierowanie na naszą witrynę, adresy odwiedzonych stron w ramach naszej witryny oraz datę i czas trwania sesji. Dane te są przetwarzane w celach statystycznych. Nie są one powiązane z danymi osobowymi użytkownika. Używamy plików cookies, aby poznać preferencje użytkowników i ułatwić korzystanie z naszej witryny. Każdy użytkownik pozostaje mimo to anonimowy. Gromadzenie danych osobowych ma miejsce tylko w przypadku, gdy użytkownik przekaże je dobrowolnie w ramach oferowanych usług internetowych

Aby zapewnić odpowiednio dostosowany wygląd i optymalną funkcjonalność tej witryny, rozwiązania i technologie, stosowane przez econda GmbH (www.econda.de) nie tylko gromadzą i przechowują anonimowe dane, ale także wykorzystują te dane do opracowania profilu użytkowników oznaczonych pseudonimami. Do tego celu mogą być wykorzystane pliki „cookies”, których pobieranie umożliwia przeglądarka internetowa. Bez wyraźnej zgody użytkownika, jednak profile użytkowników nie będą przechowywane razem z danymi odnoszącymi się do określonego pseudonimem użytkownika. W szczególności adresy IP są odtwarzane w sposób uniemożliwiający odczytanie, niezwłocznie po otrzymaniu, co sprawia, że niemożliwe jest powiązanie profilu użytkowania z adresem IP.

Odwiedzający tę stronę może zdecydować tutaj, w dowolnym czasie, o gromadzeniu i przechowywaniu swoich danych.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych, ochrona celu przetwarzania i prawo wyboru

Wykorzystujemy dane techniczne w celu administracji witryn internetowych. Państwa dane osobowe w ramach systemów zarządzania interesantami i klientami, informowania o nowych produktach, ankiet na temat produktów oraz wewnętrznych zadań marketingowych w odpowiednio niezbędnym zakresie. Uczestnictwo w takich akcjach jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na uczestnictwo, w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z ww. usług. Złożenie rezygnacji jest możliwe w ramach danej usługi lub pocztą elektroniczną na podany adres. Państwa dane zostaną wyłączone z dalszego przetwarzania. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu zabezpieczenie administrowanych przez nas danych użytkowników przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, manipulacją, utratą lub dostępem niepowołanych osób. Ww. środki bezpieczeństwa są przez nas stale ulepszane pod kątem najnowszych możliwości technicznych.

Nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do innych witryn internetowych. Nasze informacje dotyczące ochrony danych osobowych nie obejmują tych witryn.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania własnych danych osobowych, sugestii, reklamacji lub próśb o udzielenie informacji należy skontaktować się z przedsiębiorstwem lub pełnomocnikiem koncernu ds. ochrony danych osobowych.

Na życzenie Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG lub właściwa spółka udzieli informacji, czy i ewentualnie jakie Państwa dane osobowe zostały przez nas zgromadzone. Dane kontaktowe są dostępne na stronie danej spółki.

Thomas Biedermann
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Schaeffler AG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Republika Federalna Niemiec
Datenschutz@schaeffler.com