Condiții Generale de folosire a Site-ului Schaeffler

1. Scop

1.1
Folosirea paginilor web ("Site-ul Schaeffler") oferite de Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG și / sau ale societăților în care Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG este acționar principal ("Schaeffler" ) face obiectul exclusiv al acestor Condiții în măsura în care folosirea nu este reglementată altfel în condițiile proprii ale societății Schaeffler din țara respectivă. Prin începerea folosirii, utilizatorul acceptă valabilitatea acestor condiții de utilizare în versiunea lor curentă.

1.2
Prezentele Condiţii Generale de Utilizare pot fi suplimentate, modificate sau înlocuite în cazuri individuale de alte condiții, de exemplu, pentru cumpărarea sau vânzarea de produse și / sau servicii.

2. Conținutul site-ului Schaeffler

Pe site-ul său, Schaeffler pune liber la dispoziţie spre accesare sau descărcare anumite informații şi programe, precum și documentația aferentă, fără însă a garanta integritatea acestor informaţii. Schaeffler poate, în orice moment, în totalitate sau parțial, să blocheze site-ul Schaeffler sau să schimbe conținutul fără o notificare prealabilă. Din cauza naturii Internetului și a calculatoarelor, Schaeffler nu își asumă răspunderea în ceea ce privește disponibilitatea neîntreruptă a site-ului Schaeffler.

3. Drepturile de utilizare

3.1
Utilizarea informațiilor, a software-ului și a documentației disponibile pe site-ul Schaeffler se supune acestor condiții, iar actualizările de informații, software și documentație sunt supuse condițiilor de licență aplicabile deja convenite cu Schaeffler. Condițiile de licență asupra cărora s-a convenit în mod special vor prevala asupra acestor condiții.

3.2
Schaeffler garantează pentru utilizator un drept non-exclusiv, netransferabil și revocabil de a utiliza informaţiile, software-ul și documentația disponibilă pe site-ul Schaeffler în măsura în care se convine sau, în cazul în care nu există un acord cu privire la acest punct, în conformitate cu disponibilitatea și transferul de la Schaeffler pentru scopul propus.

3.3
Software-ul este disponibil numai într-o formă care poate fi citită în format electronic, gratuit. Nu promitem punerea la dispoziţie a codului sursă. O excepție de la acest lucru pot fi codurile sursă din software-ul liber, condițiile licenței au prioritate peste aceste condiții, în transferul de software open source și care necesită punerea la dispoziție a codului sursă. În astfel de cazuri Schaeffler va face codul sursă disponibil în schimbul rambursării cheltuielilor.

3.4
Informațiile, software-ul sau documentația nu pot fi distribuite, închiriate sau puse în orice alt mod la dispoziția terţilor de către utilizator. În măsura în care există reglementări legale obligatorii care impun contrariul, utilizatorul nu poate modifica, dezvolta diferit, traduce diferit software-ul sau documentația sau elimina orice parte din acesta. Utilizatorul poate face o copie de rezervă a software-ului în cazul în care astfel de copie este necesară pentru o utilizare viitoare ca o copie de rezervă, pe baza acestor Condiţii de utilizare.

3.5
Informațiile, software-ul și documentația sunt protejate de legile dreptului de autor, precum și acordurile internaționale privind drepturile de autor, precum și alte legi și acorduri privind proprietatea intelectuală. Utilizatorul va respecta astfel de legi și, în special, orice identificare alfanumerică a mărcii privind drepturile de autor nu vor fi eliminate din informațiile sau software-ul sau documentația sau de la orice copiile acestora.

4. Proprietatea intelectuală

4.1
Fără a aduce atingere cerințelor specifice din secțiunea 4 a acestor Condiţii de utilizare, orice informații, numele de mărci comerciale și alte conținuturi ale Schaeffler site-ului nu pot fi modificate, copiate, reproduse, vândute, închiriate, utilizate, completate sau utilizate în orice alt fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Schaeffler. În special, utilizatorul nu are voie să citească sistematic, colecta sau copia informațiile de pe site-ul Schaeffler cu ajutorul programelor software.

4.2
Cu excepția dreptului de utilizare și alte drepturi acordate aici în mod expres, utilizatorului nu i se acordă nici un alt drept de orice tip, în special cele cu numele companiei sau a drepturilor de proprietate industrială, cum ar fi brevetele, modelele de utilitate sau mărci comerciale, iar Schaeffler nu are nicio obligaţie de a acorda astfel de drepturi.

5. Înregistrarea și utilizarea de pagini protejate

5.1
Unele pagini ale site-ului Schaeffler sunt protejate prin intermediul unei parole. Accesul la aceste pagini este posibil doar pentru utilizatorii înregistraţi, din motive de securitate ale afacerii tranzacționale. Schaeffler nu acordă niciun drept pentru înregistrare. În cazurile speciale, Schaeffler îşi rezervă dreptul de a face paginile web, în prealabil cu acces liber, cu accesul după înregistrare. Schaeffler poate revoca în orice moment un drept de acces prin blocarea datelor de acces fără a oferi nici un motiv, în special atunci când utilizatorul

 • a oferit detalii false pentru înregistrare,
 • a încălcat condițiile de utilizare sau atribuțiile sale privind tratarea cu confidenţialitate a datelor de acces,
 • a încălcat legislația aplicabilă în accesarea sau utilizarea site-ului Schaeffler sau
 • nu a folosit site-ul Schaeffler pentru o perioadă mai lungă.

  5.2
  În cazul în care înregistrarea este dorită, utilizatorul trebuie să furnizeze detalii precise și corecte și trebuie să anunțe imediat orice schimbare. Prin urmare, Utilizatorul trebuie să se asigure că acesta primește orice e-mailuri trimise la adresa de e-mail furnizată.

  5.3
  După înregistrare utilizatorul primește un nume de utilizator și o parolă (date de utilizator). În momentul primului acces utilizatorul va schimba parola furnizată de către Schaeffler într-o parolă cunoscută doar de utilizator. Datele de utilizator permit utilizatorului să acceseze datele lor, pentru a le schimba și, dacă este necesar, să se extindă sau să revoce acordurile de prelucrare a datelor.

  5.4
  Utilizatorul trebuie să se asigure că datele de utilizator nu sunt disponibile pentru terți și va fi responsabil pentru toate comenzile și alte activități realizate în cadrul datelor de utilizator. După fiecare dată când se utilizează se iese din zona protejată prin delogare. În măsura în care utilizatorul devine conștient de faptul că o parte terță abuzează de date de utilizator, utilizatorul va notifica de îndată Schaeffler în scris (prin scrisoare) și, dacă este posibil, în prealabil printr-un simplu e-mail. După primirea unei astfel de notificări Schaeffler va bloca accesul la zona protejată prin parolă cu datele acestui utilizator. Ridicarea restricției este posibilă numai după o solicitare specială făcută de către utilizator spre Schaeffler sau după o înregistrare ulterioară.

  5.5
  Utilizatorul poate cere radierea oricărei înregistrări în orice moment, în scris, atâta vreme cât eliminarea nu este împiedicată de prelucrare de materiale contractuale curente. În acest caz, Schaeffler va șterge toate datele de utilizator și orice alte date personale ale utilizatorului, cât mai curând, atâta vreme cât nu mai sunt necesare.

  6. Referințe și Site-uri

  Schaeffler Site-ul poate conține referințe și link-uri (hyperlink-uri) către site-urile unor terțe părți. Schaeffler nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri și Schaeffler nu face conținutul acestor site-uri proprii ca fiind Schaeffler, nu poate controla orice informație legată de un site și nu este responsabil pentru conținutul și informațiile conținute de acestea. Orice utilizare a site-uri web legate este pe riscul utilizatorului.

  7. Excluderea răspunderii pentru defecte ca Titlul, Calitate și Viruşi

  7.1
  În măsura în care orice informație, software sau documentație este pusă la dispoziție în mod gratuit, orice răspundere pentru defectele de titlu sau defecte cu privire la calitatea informațiilor, software-ul și documentația, precum și, în special, pentru corectitudinea traducerii libere, precum și inexistența drepturilor de proprietate sau drepturile de autor de terți, integralitatea și / sau utilizare, cu excepția cazurilor de acte intenționate sau cu rea voință sunt excluse prin prezenta.

  7.2
  Informațiile conținute pe site-ul Schaeffler pot include specificații sau descrieri generale de posibilități tehnice ale produselor care, în cazuri individuale (de exemplu din motive de schimbări în produse) nu pot fi întotdeauna disponibile. Prin urmare, specificațiile performanțelor produselor cerute ar trebuie convenite în fiecare caz înainte de a cumpăra.

  7.3
  Răspunderea Schaeffler pentru orice defecte de calitate și defecte se stabilesc în conformitate cu dispozițiile de la punctele 7.1 și 7.2 din prezentele condiții. Cu celelalte lucruri neschimbate, orice responsabilitate a Schaeffler este exclusă dacă legislația nu este obligatorie e.g. cerut de Actul de Răspunderea pentru Produse, ca urmare a Legii privind răspunderea pentru produse, ca urmare a unui act premeditat, neglijență gravă, ca urmare a decesului, vătămare corporală sau care rezultă din acceptarea unei garanții cu privire la calitate sau ca urmare a tăinuirii unui defect sau ca urmare a încălcării materialului unui contract. Orice daune pentru încălcarea materială a contractului este totuși limitată la daune tipice, previzibile în măsura în care nu sunt acte intenționate sau neglijență gravă.

  7.4
  Schaeffler se străduiește să păstreze site-ul Schaeffler curat de toate virusurile, însă Schaeffler nu pot da nici o asigurare pentru un mediu fără viruși. Înainte de a descărca orice informații, software sau documentație de utilizator pentru propria protecție, precum și pentru a preveni viruși care vin pe site-ul Schaeffler trebuie sa se utilizeze măsuri de siguranță adecvate și antivirus .

  7.5
  O schimbare în sarcina probei nu are legătură cu oricare dintre prevederile de mai sus.

  8. Obligațiile de utilizare

  8.1
  Utilizatorul nu poate în ceea ce privește site-ul Schaeffler:

 • provoca daune sau vătămări de persoane, în special minorilor, sau încălca dreptul lor la viață privată;
 • acționa contra bunelor moravuri prin modul său de utilizare;
 • încălca drepturile de proprietate industrială sau drepturi de autor sau a altor bunuri;
 • transmite orice conținut cu viruși sau așa-numitele troieni sau alte programe care ar putea deteriora programelor de calculator;
 • furniza, stoca sau trimite hyperlink-uri sau conținut nepermis, în special în cazul în care astfel de hyperlink-uri sau conținuturi sunt o încălcare a unui drept de confidențialitate sau sunt ilegale; sau
 • va distribui publicitate sau e-mailuri nesolicitate (așa-numitul "spam") sau avertizări irelevante despre viruși, defecte sau cereri către persoane pentru a participa la jocuri de noroc sau orice alte acțiuni similare.

  8.2
  Schaeffler ar putea bloca accesul la site-ul Schaeffler în orice moment, în special în cazul în care utilizatorul încalcă îndatoririle sale în temeiul prezentelor condiții.

  9. Cerințe de export

  9.1
  Exportul anumitor informații, software și documentație poate face obiectul autorizării, din cauza naturii acestora şi a scopului final de utilizare. În ceea ce privește astfel de informații, software și documentație utilizatorul trebuie să respecte cu strictețe reglementările de export aplicabile, în special cele ale UE și statele membre ale UE, precum și în Statele Unite ale Americii. În măsura în care este necesar, Schaeffler va eticheta informațiile, software-ul și documentația în ceea ce privește obligația de a obține un permis în conformitate cu Lista de export germană și UE precum și lista de Comerț de control al SUA.

  9.2
  Utilizatorul trebuie, în special, să verifice și să se asigure că

 • informațiile, software-ul și documentația pusă la dispoziție nu sunt destinate pentru fi asociate cu Structurile de armament, uz tehnic nuclear sau legate de arme.
 • Nici o companie sau persoană cuprinse în US Denied Persons List (DPL) nu beneficiază de produse originare din SUA, sau software sau tehnologie din SUA;
 • Nici o companie sau persoană listate în US Warning List, US Entity List sau US Specially Designated Nationals List nu primesc produse originare SUA ;
 • Nici o companie sau persoană care sunt pe List of Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists sau Terrorist List a EU;
 • totodată, nu vor beneficia de ele nici destinatarii militari;.
 • sunt respectate sistemele de avertizare timpurie ale autorităților respective Orice acces la informație, software și documentație pe site-ul Schaeffler are loc numai dacă este în concordanță cu testele și verificările aprobate. În caz contrar, Schaeffler nu este obligat să furnizeze niciun fel de servicii.

  9.3
  La cerere Schaeffler furnizează utilizatorului datele de contact relevante pentru informații suplimentare.

  10. Protecția datelor personale

  Schaeffler va urmării în compilarea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului să respecte normele de protecție a datelor care pot fi vizualizate pe site-ul Schaeffler.

  11. Acordurile colaterale, Locul de competența, legea aplicabilă

  11.1
  Orice acorduri colaterale ale acestor Condiţii de utilizare, inclusiv orice modificare a acestei clauze trebuie să fie în formă scrisă.

  11.2
  Paginile individuale ale site-ului Schaeffler sunt operate și sunt responsabilitatea Schaeffler. Aceste pagini respectă cerințele specifice din țara în care societatea respectivă își are sediul. Schaeffler nu își asumă nicio responsabilitate dacă aceste informații, software și / sau documentare de pe site-ul Schaeffler pot fi descărcate din afara țării respective. Dacă utilizatorii aflaţi în locurile din afara țării respective utilizează site-ul Schaeffler, ele sunt ele însele responsabile pentru respectarea reglementărilor în vigoare ale țării respective. Accesul la informații, software și / sau documentație privind website-ul Schaeffler în țările în care accesul este ilegal nu este permisă. În acest caz și în cazul în care utilizatorul dorește să vină în contact comercial cu Schaeffler, utilizatorul trebuie să contacteze reprezentanții Schaeffler în țara respectivă.

  11.3
  relația contractuală va fi guvernată de legile statului în care persoana juridică, respectiv Schaeffler îşi desfăşoară activitatea, cu excepția conflictul de legi și reguli privind dispozițiile Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (CISG). Locul de afaceri a persoanei juridice respective al Schaeffler este locul de jurisdicție.